Rohida Bhikharie is de oprichtster van Selectiebureau Profiel en sinds 1998 houdt Profiel zich bezig met de werving en selectie van respondenten, zowel voor consumentenonderzoeken als B2B.

Hoe werven wij?

Ons promotieteam rekruteerd continu verse respondenten middels veldwerk. De respondenten zijn zodoende persoonlijk goed geïnformeerd en wij kunnen hen kwalificeren als zeer betrouwbaar.

Waar werven wij?

Wij leveren respondenten uit Amsterdam en directe omgeving voor allerlei kwalitatieve onderzoeken. Het aanbod is zeer breed.

Welke doelgroepen?

Wij hebben alle doelgroepen in een eigen database o.a. volwassenen, jongeren, kinderen, westerse Nederlanders, niet-westerse Nederlanders, hoog en lager opgeleiden, zelfstandig ondernemers enz.

Ook lijsten?

Ja, wij kunnen tevens selecties uitvoeren middels aangeleverde lijsten.

Allerlei onderzoeken

Wij doen met regelmaat diverse soorten onderzoeken zoals:

  • single interview
  • groepsdiscussies
  • in home visits
  • go shoppings
  • multiculturele groepen

Onze kwaliteit

Kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan en houden exact bij wanneer en voor welk onderwerp onze respondenten deelnemen aan onderzoeken. Op deze manier kunnen wij u garanderen dat zij niet vaker dan 1x per half jaar meedoen aan een onderzoek zodat u nooit de zgn. professionals via ons krijgt. Verder wordt ons bestand voortdurend uitgebreid c.q. ververst. Dit gebeurt op diverse manieren, zowel actief (in winkelcentra en uitgaansgelegenheden) als passief (de ene respondent brengt de andere in en via onze website).

Bij aannemen van een opdracht kunt u er 100% vanuit gaan dat wij conform uw selectie eis, respondenten zullen selecteren. Tussendoor natuurlijk altijd overleg m.b.t. de stand van zaken. Alle respondenten krijgen een bevestiging (met routebeschrijving) en wij verzoeken hen om zich 10 minuten eerder aan te melden. Tijdens de onderzoeken zijn wij altijd telefonisch bereikbaar zowel voor u als voor de respondenten.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er is een functionaris aangemeld voor de gegevensbescherming (FG) onder nummer: FG007621.
- De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.
- Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

MOA

Selectiebureau Profiel is lid van de MarktonderzoekAssociatie (MOA) en houdt zich aan de gedragscode van de MOA en de ESOMAR. Daarnaast hebben wij het MOA Fair Data Keurmerk.

De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt-, opinie- en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en te stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt-, opinie- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en bureaus. Kennis maken en kennis delen staat centraal in deze missie
 

Algemene Voorwaarden

Op al onze selecties zijn de algemene voorwaarden van de MOA van toepassing.

 

Aanvullende Voorwaarden bij wijzigingen en/of annulering

Extra contact opnemen
Als wij klaar zijn met de selectie en/of verzoekt u om toch nog eens contact met de respondent op te nemen, anders dan in de opdracht stond, dan zullen wij voor deze extra handeling € 10,00 per respondent extra doorberekenen.

Wijziging in criteria
Als een respondent door een gewijzigde criteria geannuleerd moet worden dan wordt deze op de gebruikelijke manier doorberekend en als er een nieuwe daarvoor in de plaats uitgenodigd moet worden, dan wordt deze nieuwe respondent ook doorberekend.

Nieuwe datum onderzoek
Als het onderzoek verzet wordt naar een andere datum, dan wordt naast de afgesproken vergoeding 25% extra in rekening gebracht voor het verzetten.
Als hierdoor de reeds uitgenodigde respondent niet meer beschikbaar is, dan wordt deze volledig gefactureerd en degene die in zijn/haar plaats meedoet ook volledig.
Als nieuwe datum nog bepaald moet worden, of nieuw datum gaat 2 weken of later plaatsvinden, dan factureren wij de al uitgenodigde respondenten en na afloop van het werkelijk onderzoek factureren we alleen nog de extra kosten.

Bij gehele annulering
Als het onderzoek in het geheel geannuleerd moet worden, dan factureren wij de selectiekosten incl. eventuele extra werkzaamheden. Als wij binnen 48 uur voor aanvang van het onderzoek respondenten dienen af te bellen (in opdracht van de klant) dan vergoeden wij de respondent met de volledige vergoeding. Dit berekenen wij door.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen op nummer 020-6173578 of mailen met Rohida Bhikharie via info@bureauprofiel.com. Ook voor een geheel vrijblijvende offerte of voor het aanvragen van ons tarievenoverzicht kunt u hier terecht.

Zij gingen u al voor...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vele collega selectiebureaus...