Deelname aan onze onderzoeken is ontzettend leuk en interessant, jouw mening wordt bijzonder op prijs gesteld en je krijgt er altijd een ruime vergoeding voor!

Waarom onderzoek?

Voordat er een nieuw product uitkomt, of voordat er een reclame- of voorlichtingscampagne uitgebracht wordt, willen de makers hiervan graag weten wat jij als consument hiervan vindt. Dit kan bijvoorbeeld een reclame- of marktonderzoekbureau zijn, of een fabrikant van een bepaald product of soms de overheid. Zij willen jouw mening horen om zo de kans op succes te vergroten.

Hoe werkt het?

Onze opdrachtgever houdt onder de doelgroep een kwalitatief marktonderzoek. Dit gebeurt over het algemeen bij een marktonderzoekbureau in Amsterdam. Het onderzoek gebeurt in de vorm van een interview of een groepsdiscussie en de duur kan variëren van 15 minuten tot maximaal 3 uur.

Wij hebben diverse doelgroepen in ons bestand en als er een onderzoek is waar jouw profiel bij past dan bellen of mailen wij je voor een afspraak. Je bent uiteraard niets verplicht. Als het je niet uitkomt, dan proberen wij het gewoon een volgende keer opnieuw. Kun je wel, dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek bij onze opdrachtgever te Amsterdam. Dit kan zowel overdag als in de avond. Na het maken van de afspraak rekenen wij natuurlijk wel op je!

De vergoedingen

Je ontvangt ten alle tijden een onkostenvergoeding van € 35 tot € 85 per gesprek, afhankelijk van het onderwerp en de duur van het gesprek. Bij hele bijzondere onderzoeken kan de vergoeding soms nog hoger uitvallen. Na afloop van het gesprek ontvang je de afgesproken vergoeding. Ook zijn alle consumpties en soms broodjes inbegrepen.

Je bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of je belastingplichtig bent. Alleen als de belastingdienst daarom vraagt, zijn wij wettelijk verplicht om informatie aan te leveren.

Inschrijven?

Je kunt je gratis en geheel vrijblijvend bij ons inschrijven zodat wij je van tijd tot tijd kunnen benaderen om aan een onderzoek deel te nemen. Je doet dit door het invullen van het inschrijfformulier of telefonisch tijdens kantooruren op nummer: 020-6173578.

Hoe zit het met mijn privacy? 

Waarom verwerken wij jouw gegevens?
Wij verwerken jouw gegevens in onze eigen database om jou te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoeken. Als je de doelgroep lijkt te zijn voor een onderzoek dan selecteren wij je, bellen of mailen je, en nodigen je uit om deel te nemen aan een onderzoek. We zoeken dan bijvoorbeeld naar mensen van een bepaalde leeftijd, beroep of woonachtig in een bepaalde regio. Je bent uiteraard niets verplicht. Als het je niet uitkomt, dan proberen wij het gewoon een volgende keer opnieuw. Als we je uitnodigen, dan rekenen wij natuurlijk wel op je!

Jouw bankgegevens verwerken wij om de jouw vergoeding over te maken na deelname aan een onderzoek. Meestal doen wij dit per bank, soms contant of middels een cadeaubon. Dit laten we altijd van tevoren weten.

Concreet betekent dit dus:
- We bepalen of je de doelgroep bent.
- We bellen of mailen je om je uit te nodigen voor een marktonderzoek.
- Na deelname aan een onderzoek, maken wij jouw vergoeding over.

Wanneer en met wie delen we jouw gegevens?
Het marktonderzoeksbureau als je aan een onderzoek meedoet. Zij ontvangen alleen relevante informatie die van belang is voor het betreffende onderzoek. Geen contactgegevens en geen achternamen. Je doet altijd anoniem mee!

Selectiebureau Profiel zal jouw contactgegevens niet delen met derden.
Uitzondering:
- Aan een onderzoeksbureau als dat nodig is voor het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat het interview via de telefoon is of als een onderzoeker thuis langskomt. Het onderzoeksbureau krijgt geen achternaam, of andere gegevens waarmee jij te identificeren bent, tenzij die informatie noodzakelijk is voor het onderzoek. In dat geval vragen we je daar van tevoren toestemming voor.
- Als dat verplicht is door de wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen.

Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan derden.

Voor marktonderzoekers is het vertrouwen van consumenten in marktonderzoek van groot belang. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Zij gaan zorgvuldig om met jouw mening. Meewerken aan een onderzoek is anoniem! Soms wordt tijdens het onderzoek een opname gemaakt die uitsluitend voor interne doeleinde gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor het maken van een verslag voor de opdrachtgever) en na afloop van het onderzoek wordt deze opname altijd vernietigd.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Als jij je bij ons inschrijft bewaren wij jouw gegevens voor onbepaalde tijd. Je kunt je natuurlijk wel ten alle tijden uitschrijven en dan worden jouw gegevens verwijderd uit onze database. Als je recent aan een onderzoek hebt meegedaan, dan bewaart het onderzoeksbureau nog wel korte tijd jouw gegevens die te maken hebben met het onderzoek.

Jouw rechten
Je mag ons altijd vragen om:
– een overzicht van de gegevens die we van jou hebben.
– jouw gegevens te veranderen.
– jouw gegevens te verwijderen.

Welke (persoons-) gegevens verwerken wij?
We kunnen deze informatie verzamelen:
- Voor- en achternaam
- Adres, telefoonnummer en e-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gezinssituatie
- Hoogst afgeronde opleiding
- Beroep en branche
- Antwoorden op vragen mbt marktonderzoeken waaraan je meedoet
- Bankgegevens voor de uitbetaling van de onkostenvergoedingen

Beveiliging, verwijderen en klachten
We vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw informatie om te gaan. Daarom nemen we maatregelen om onze systemen te beschermen. We delen jouw gegevens alleen met mensen die direct bij het onderzoek betrokken zijn. Dit gebeurt altijd binnen een beveiligde omgeving of beveiligd met een wachtwoord. Als je ontevreden bent over hoe wij met jouw informatie omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een vraag, opmerking of klacht? Dan horen we dat graag!

Wijziging en versie

Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen of aanpassen. We raden je aan de website regelmatig op wijzigingen na te lezen.